Harry Woertink hoort veel plat in Hellendoorn

HELLENDOORN/REGIO - Als we het in Ommen hebben over historie en cultuur erfgoed , dan zijn we bij Harry Woertink aan het juiste adres. Harry was dus aanwezig op de ontmoetingsmiddag van erfgoedorganisaties en erfgoedvrijwilligers die zich bezighouden met de Nedersaksische taal en cultuur in Overijssel. Harry vertelt het volgende erover.

,, De voertaal was plat op de ontmoetingsmiddag van erfgoedorganisaties en erfgoedvrijwilligers die zich bezighouden met de Nedersaksische taal en cultuur in Overijssel. De bijeenkomst werd gehouden in Hellendoorn en georganiseerd door de Overijsselacademie in samenwerking met het Erfgoedplatform Overijssel. De middag werd bijgewoond door zo’n vijftig erfgoedvrijwilligers uit alle delen van Overijssel en de Veluwe. Ook vertegenwoordigers van historische verenigingen uit Dalfsen, Hardenberg en Ommen waren present. Ook zij houden ook zij zich bezig met het dialect, maar ervaren dat het plat dreigt te verdwijnen en dat er flink aan de weg getimmerd moet worden wil de streektaal niet verdwijnen.
Het accent van de middag lag op ontmoeting, onderlinge kennismaking, open gesprekken en versterking van het netwerk. Daarbij zette de Overijsselacademie uiteen welke provinciale rol ze heeft als kenniscentrum voor de regionale geschiedenis, Nedersaksische taal en cultuur. In tegenstelling tot andere jaren bleek dat de Overijsselacademie te maken heeft met teruggesnoeide subsidies. Wil zij de streektaal op goede wijze blijven promoten dan mogen subsidies, van met name de provincie niet terug lopen."

Nedersaksich

Dialectoloog Harrie Scholtmeijer vertelde een boeiend verhaal over de geschiedenis van het Nedersaksisch, de streektaal die gesproken wordt tussen de provincie Groningen en Gelderland, inclusief Urk.

Het Nedersaksisch is een unieke taal vastgelegd in het handvest van Europa. Door de standaardisering van de Frankische taal (het Nederlands van nu) werd het Nedersaksisch na de middeleeuwen naar de achtergrond gedrukt. Maar tot op de dag van vandaag is de Nedersaksisch cultuur nog steeds voelbaar en wordt het Nedersaksisch gesproken van Groningen tot de Achterhoek.

Streektaal en -cultuurspecialist Albert Bartelds gaf een boeiende lezing over hoe hij jongeren inspireert en bewust maakt van de mooie kanten van de Nedersaksische taal en cultuur. Hiervoor geeft hij onder andere gastlessen binnen het beroepsonderwijs tijdens de burgerschapslessen. In deze lessen geeft hij de jongeren inzicht in de eigenheid van de plek waar ze wonen en leven, met daarbij ook aandacht voor de culturen van jongeren die uit andere delen van de wereld komen. Het creëert niet alleen trots op de taal en cultuur in de regio waar ze wonen en leven, maar eveneens respect voor de culturen van de jongeren die vanuit een ander land in het Nedersaksisch gebied zijn komen wonen.