FC Ommen vangt 950.000 euro van de gemeente voor overname overbodig clubhuis

OMMEN – Voetbalvereniging FC Ommen kan van de gemeente een bedrag van 950.000 euro tegemoetzien als vergoeding voor de overname van het voormalig clubhuis van OVC’21. Dit bedrag is tot stand gekomen door een taxatie van een onafhankelijke taxateur. Op 1 juli 2021 kwam een fusie tot stand tussen de voetbalclubs OVC’21 en OZC tot FC Ommen. Het clubhuis van OVC’21 op sportpark Westbroek werd daardoor overbodig.

Destijds is tussen de clubs met de gemeente afgesproken dat de gemeente het clubhuis zou overnemen. Over de koopsom werd in eerste instantie door FC Ommen geen overeenstemming bereikt met het gemeentebestuur.

De gemeenteraad bemoeide zich met de zaak en kwam eind vorig jaar met een motie waarbij het college opgedragen werd de zaak voortvarend op te pakken met als doel zo spoedig mogelijk tot een gezamenlijke waardebepaling te komen.

Daarom werd afgesproken dat een onafhankelijke taxateur het lege clubhuis zou taxeren. De uitkomst daarvan zou dan de overnameprijs worden voor de gemeente. Het bestuur van FC Ommen gaat evenals het college akkoord met de overnameprijs van 950.000 euro.

Het collegevoorstel komt 30 maart aan de orde in de raadscommissie.