Gezamenlijk kunstgrasveld voor USV en SV Nieuwleusen

NIEUWLEUSEN - Eind 2022 heeft de gemeenteraad krediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van kunstgrasvelden. Onderdeel van deze besluitvorming is in Nieuwleusen een natuurgrasveld om te zetten in een kunstgrasveld. De keuze waar dat veld komt te liggen heeft de gemeenteraad aan beide voetbalverenigingen overgelaten. Een van de voorwaarden hierbij is het gezamenlijke gebruik door USV en SV Nieuwleusen. De verenigingen hebben elkaar gevonden en ondertekening van de overeenkomst heeft 17 maart plaatsgevonden.

Met USV en SV Nieuwleusen zijn meerdere gesprekken gevoerd over de omzetting van een natuurgrasveld in een kunstgrasveld. Overeenstemming is bereikt dat het zogenaamde Vossenveld wordt omgebouwd naar kunstgras. Ook zijn afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van het veld en het gezamenlijke gebruik. Het zijn basisafspraken, waarbij duidelijk is dat zowel USV als SV Nieuwleusen er samen een succes van willen maken.