DALFSEN – Door de versoepelingen kan er weer in een zaal worden gebridged. In aanloop naar het bridgen in de Trefkoele vanaf september, organiseert de Bridgeclub Dalfsen een aantal bridgeavonden in De Overkant, Kerkplein22, Dalfsen.  Onder de noemer “Aanloopbridge” is de eerste avond woensdagavond 7 juli vanaf 19.15 uur. Er moeten minimaal  twintig deelnemers en er is maximaal plaats voor 48. De entree is € 7,50 per persoon inclusief twee consumpties. Graag uiterlijk dinsdag 6 juli vóór 20.00 uur per paar aanmelden via de website aanmelden  www.Bridgeclub-Dalfsen.nl