Groot onderhoud aan de N341 Ommen - Den Ham

OMMEN - De provincie Overijssel werkt op veel plaatsen aan de verbetering van de wegen in Overijssel en voert onderhoudswerkzaamheden uit. Zo ook aan de N341 tussen Ommen en Den Ham.

De hoofdrijbanen van de N341 zijn dringend aan groot onderhoud toe omdat er scheuren en kuilen in het wegdek kunnen ontstaan. Bij groot onderhoud gaat het om het één op één vervangen van het asfalt van een heel wegvak of een gedeelte ervan. Door het asfalt en de markeringen op de hoofdrijbaan te vervangen blijft het een veilige weg voor de weggebruikers. Ook worden er plaatselijk herstelwerkzaamheden verricht aan het fietspad omdat de wortels van de bomen het fietspad kapot maken. Onderhoud aan de N341 vindt plaats vanaf de Manitoba Rotonde (kruising Hammerweg-Lemelerweg) tot aan het bord van de bebouwde kom in Den Ham.

Soort werkzaamheden

De provincie voert onder andere de volgende werkzaamheden uit:

  • Het vervangen van asfalt en opnieuw aanbrengen van markeringen
  • Het schoon maken en op juiste diepte brengen van sloten
  • Het vervangen/herstellen van duikers (een duiker is een koker die, onder bestrating door, watergangen met elkaar verbindt)
  • Het afwerken van de bermen
  • Het verwijderen van overtollige verharding en het aanpassen van bestaande uitwegen
  • Het herstellen van beschadigde fietspaden

Planning

De werkzaamheden gaan maandag 13 maart 2023 van start en duren ongeveer 2 maanden.

Fasering en omleiding

Aanliggende woningen en bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar door de werkzaamheden in verschillende fasen uit te voeren.

  • Fase 1: Vanaf de komgrens van Den Ham tot aan de kruising Ommerweg-Slenke-Janmansweg (Zwembad De Groene Jager).
  • Fase 2: Vanaf de kruising Ommerweg-Slenke-Janmansweg (Zwembad De Groene Jager) tot aan de kruising Hammerweg-Kasteellaan (Internationale school Eerde).
  • Fase 3: Vanaf de kruising Hammerweg-Kasteellaan (Internationale school Eerde) tot aan de kruising Hammerweg-Lemelerweg (Manitoba Rotonde).

Doorgaand gemotoriseerd verkeer tussen Ommen en Den Ham wordt in beide richtingen omgeleid. De omleidingsroute gaat over de N347 via Ommen, over de N36 langs Mariënberg via Westerhaar en over de N341 via Vroomshoop tot Den Ham.

Tijdens werkzaamheden aan de fietspaden worden fietsers omgeleid over het fietspad aan de zijde van de N341 waar geen werkzaamheden worden verricht aan het fietspad.

De aannemer en de provincie zorgen er voor dat de omgeving zoveel mogelijk bereikbaar blijft en houdt de omgeving op de hoogte van de werkzaamheden via de gebruikelijke communicatiemiddelen.