Bron: Wonen in Ommen
Bron: Wonen in Ommen

50 flexwoningen in Ommen tegen wooncrisis

OMMEN - Gemeente Ommen en Vechtdal Wonen willen dit jaar starten met de bouw van vijftig flexwoningen aan de Sportlaan in Ommen. De woningen zullen functioneren als spoedwoningen, voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een thuis. Met de komst van de flexwoningen is het de bedoeling om de wachtlijst voor andere woningzoekenden te verkorten. 

In het bericht van de gemeente is te lezen dat verschillende locaties zijn onderzocht voor het plaatsen van flexwoningen. De Sportlaan is gekozen vanwege het oppervlakte van het gebied en de ligging nabij voorzieningen. Daarnaast is het mogelijk om op relatief korte termijn de woningen te plaatsen omdat er geen concurrentie is met andere woningbouwprojecten die volgens de gemeente hard nodig zijn. Voor de realisering van de flexwoningen zal dit voorjaar een tijdelijke omgevingsvergunning worden aangevraagd. De flexwoningen mogen dan maximaal 15 jaar op deze locatie blijven staan. Daarna worden ze weggehaald en krijgen ze ergens anders een plek.

schermopname 57

Een soort springplank

“Flexwoningen zijn een soort springplank naar regie op je eigen leven”, vertelt Martijn Rink, directeur-bestuurder van Vechtdal Wonen. “Ze zijn bedoeld voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning. Dat zijn starters die nu geen kans krijgen op de woningmarkt, mensen die vanuit hun persoonlijke situatie dringend een woning nodig hebben en mensen die in Nederland aan hun toekomst bouwen (statushouders en Oekraïense vluchtelingen). Vechtdal Wonen zoekt naar een goede mix van doelgroepen, zodat er een leefbare community ontstaat. Onze ervaring met andere projecten op het gebied van flexwonen, bijvoorbeeld in Dedemsvaart en Hardenberg, is dat deze mix van doelgroepen goed werkt en dat er fijne woongemeenschappen ontstaan.”

In gesprek met omwonenden

Gemeente Ommen en Vechtdal Wonen gaan in gesprek met direct omwonenden over de plannen voor flexwoningen. Alice van den Nieuwboer, wethouder van gemeente Ommen, vertelt daarover: “we realiseren ons dat we met de bouw van 50 flexwoningen impact hebben op de leefomgeving van omwonenden en nabijgelegen sportverenigingen. Daarom gaan we graag met hen in gesprek over de inrichting van de kavels en de uitstraling van de woningen.” “Wat in ieder geval vaststaat”, vult Martijn Rink aan, “is dat de flexwoningen moeten passen bij de landelijke uitstraling van het gebied rondom de Sportlaan”. Naar aanleiding van de gesprekken met omwonenden maken gemeente Ommen en Vechtdal Wonen een definitief ontwerpplan. Dat ontwerpplan moet dit voorjaar klaar zijn. Daarna vraagt de gemeente een tijdelijke omgevingsvergunning aan. Nadat deze wordt toegekend start de bouw van de eerste flexwoning in het najaar van 2023.