Hebben we teveel vee in het Vechtdal?

VECHTDAL/REGIO - Deze week stond er een mooi stuk in de Stentor van de familie Pronk uit Raalte. Ze hadden al meer dan 12 jaar gestreden tegen geluid en stankoverlast van de buren. De heer Pronk woonde tussen varkensboerderijen en de stank was eigenlijk niet te harden. Nu heeft de overheid toegegeven dat de heer Pronk aan de Raarhoekseweg gelijk heeft. De familie krijgt een vergoeding, al zijn ze daar bij de familie Pronk niet helemaal tevreden over. ,, De stank verdwijnt niet met een zak geld. Liever de heleboel plat. Als ze ons een mooie nieuwe plek aanbieden dan zijn we weg." De familie Pronk had met meerder boeren (veelal uit Brabant) deze zaak aangespannen. Ze konden niet eens fatsoenlijk buiten zitten.

Zijn er teveel beesten in het Vechtdal?. Cijfers wijzen uit dat Overijssel goed vol zit. Raalte heeft de meeste varkens (188.497), Ommen is een goede tweede (160.400) en Hardenberg (131.755) derde. Dalfsen heeft er aanzienlijk minder, nl 57.012. Bij kippen zijn de aantallen nog vele malen groter. Hardenberg (2.585.254) spant duidelijk de kroon, voor Dalfsen (989.186). Ommen staat op plek vijf (418.868). In Hardenberg zijn ook de meeste koeien (81.292) voor Dalfsen (43.500), ook hier in Ommen duidelijk wat minder (22.255). Het aantal mensen in het Vechtdal is beduidend minder. Hardenberg (61.798), Dalfsen (29.262) en Ommen (18.457). Het aantal geiten en schapen en ander vee is niet mee geteld.

Hoe slecht is nu die lucht. Volgens het longfonds is de lucht niet echt schoon. Longaandoeningen (astma) komen door verkeer, industrie, scheepvaart, luchtvaart en intensieve veeteelt. Ook houtkachels en open haarden zijn niet goed voor je longen. De longfunctie kan wel met 10 % afnemen. Vooral teveel ammoniak is niet goed voor de gezondheid. Die komt vooral van mest en urine van dieren. Om het stikstof probleem op te lossen, willen veel wetenschappers het aantal vee drastisch omlaag hebben. Alleen er wordt wel gepraat in dit land, maar de daden zijn er nog niet. Misschien dat er in 2023 schot komt in het stikstof probleem.