Gemeente Hardenberg vergoedt alle gestegen energielasten verenigingsleven

HARDENBERG - Sociaal-culturele en maatschappelijke organisaties kunnen van de gemeente Hardenberg een complete compensatie krijgen voor de gestegen energiekosten in deze winterperiode. Dit geldt ook voor sportverenigingen met een eigen accommodatie.

De gemeenteraad heeft het college van B&W tijdens het bespreken van de begroting 2023 gevraagd om een ‘noodfonds energie’ van € 5 miljoen te maken. Uit het fonds komt een afspraak die moet voorkomen dat inwoners van energie worden afgesloten. Ook komt er een armoedecoach, en hulp voor het verenigingsleven.

De energiekosten voor sociaal-culturele en maatschappelijke organisaties zijn de afgelopen periode veel gestegen. De gemeente Hardenberg verwacht dat de landelijke vergoeding voor deze organisaties de stijging niet compleet opvangt. Het bestaan van verenigingen komt in gevaar. Vooral organisaties en verenigingen met een eigen gebouw of ruimte hebben het zwaar. Bijvoorbeeld sportverenigingen, dorpshuizen, wijkcentra en muziekverenigingen.

Wethouder sport en financiën Martijn Breukelman; “Wij maken een regeling voor sociaal-culturele en maatschappelijke organisaties, en sportverenigingen. Hebben ze een eigen energiecontract? Of moeten ze alle energiekosten zelf betalen? Dan compenseren wij alle gestegen kosten”. Deze regeling is voor de winter van november 2022 tot en met maart 2023. De gemeente vraagt daarbij aan verenigingen en organisaties: laat de bijdrage voor je leden zo min mogelijk stijgen.