Informatieavond ‘Bouwen in Beerzerveld’ op maandag 12 december

Informatieavond ‘Bouwen in Beerzerveld’ op maandag 12 december

BEERZERVELD - In navolging van nieuwbouw in Mariënberg, uitbreiding Marke II en III, wil het Plaatselijk Belang Beerzerveld-Mariënberg ook de leefbaarheid gaan vergroten in Beerzerveld.

“Uit onderzoek, uitgevoerd door Beerzerveld Expeditie, is gebleken dat er voldoende animo bestaat voor het bouwen van nieuwe huizen voor zowel jeugd, alsmede seniorenwoningen voor ouderen”, weet Marcel Schuldink te melden namens PB Beerzerveld/Mariënberg.

“Uit de destijds gehouden enquête kwam een soort van dorpsvisie naar voren. De gemeente Ommen heeft ons gevraagd om dit te faciliteren zodat wij het aanspreekpunt namens en van de bevolking zijn. Diverse initiatieven dienen zich aan. Bouwplannen genoeg. Nu is het zaak om stappen te zetten. Daarom organiseren wij maandagavond 12 december een informatieavond in Kulturhus ’t Samenspel in Beerzerveld. Vanaf 20.00 uur worden er door verschillende instanties informatie gegeven. Wij willen nu gaan inventariseren waar behoefte aan is. Onder meer de gemeente Ommen zal tekst en uitleg geven maar ook bijvoorbeeld Vechtdal Wonen, aangezien bij nieuwbouw ook voor een deel bestemd zal zijn voor sociale woningen. Het is zaak dat mensen die echt willen bouwen in Beerzerveld zich deze avond melden en zich laten voorlichten zodat wij nu knopen kunnen gaan doorhakken’, aldus Schuldink sinds kort de nieuwe preses van het Plaatselijk belang Beerzerveld/Mariënberg.

“Gezamenlijk optrekken om de leefbaarheid te vergroten, links en rechts hoor je verschillende verhalen van jonge inwoners die het liefst in Beerzerveld willen blijven wonen, ook oudere mensen die wellicht kleiner willen gaan wonen maar dat het liefst willen doen in hun dorp. Natuurlijk zitten er wat haken en ogen aan, maar daarom is mede deze avond bedoeld, om nu de koe bij de horens te vatten. Een mogelijke locatie, het braakliggende terrein aan de van Alewijkstraat richting het spoor toe, staat onder meer op de nominatie om daar bouwkavels uit te geven. Succes van slagen heeft het mijns inziens zeker, maar dan alle neuzen dezelfde kant op.” Schuldink hoopt dat de opkomst groot zal zijn, de gemeente Ommen staat niet onwelwillend tegenover de plannen en is derhalve blij dat PB Beerzerveld/Mariënberg zich positief bemoeit met de plannen. “We moeten het nu concreet gaan maken. Heb je belangstelling, kom dan maandagavond 12 december naar de informatieavond.”