Behalen certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen in de gemeente Hardenberg

HARDENBERG - Bedrijventerrein Katingerveld in Balkbrug, De Rollepaal in Dedemsvaart, Haardijk, Broeklanden, Bruchterweg en Nieuwe Haven in Hardenberg hebben opnieuw het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Dankzij goede samenwerking is de afgelopen jaren flink gewerkt aan het schoon, heel en veilig maken en houden van de bedrijventerreinen. Verkeersveiligheid, tegengaan van verpaupering en het bestrijden van criminele ondermijning stonden steevast op het programma.

Medio dit jaar is er een veiligheidsenquête onder ondernemers uitgezet, gegevens van de gemeente, politie en brandweer verzameld en een schouw over de bedrijventerreinen uitgevoerd. Op basis hiervan is een nieuw actieplan opgesteld met hierin maatregelen voor de komende drie jaren. De plannen werden op 21 november jl. door de certificerende instantie Kiwa getoetst en goed bevonden. Auditor Robert Snel van certificatie-instelling Kiwa licht toe: “tijdens de audit is duidelijk aantoonbaar en tastbaar geworden dat de samenwerking tussen bedrijven en overheid in de volle breedte voldoet aan alle criteria van het Keurmerk Veilig Ondernemen en draagt daarmee in grote mate bij aan veilige bedrijventerreinen.”

De samenwerking tussen alle partners gaat al veel jaren terug. “Klopt”, legt parkmanager Gertjan Mollink uit. “Die dateert van rond 2008, toen de partners de veiligheid en uitstraling van de bedrijventerreinen wilden verbeteren. De intentieverklaring die toen getekend werd is nog steeds de basis onder de samenwerking tussen ondernemers, politie, brandweer, gemeente en collectieve beveiliger Roggendorf Security. Natuurlijk is het mooi dat ondernemers dankzij dit KVO-keurmerk korting kunnen krijgen bij verschillende verzekeraars. Maar nóg belangrijker is het dat we de bevestiging hebben dat onze bedrijventerreinen schoon, functioneel en veilig zijn. Daar doen we het voor!”