De Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt in gemeente Ommen

OMMEN - Betrokken verenigingen, onbetaalbare zorg, een groener Overijssel en meer sociale verbinding: vrijwilligers maken het mogelijk. Daarom ontvangen honderd vrijwilligers, die zich op allerlei manieren inzetten voor mens en omgeving, ook dit jaar de Overijssel vrijwilligersprijs (OVP). Van 14 november tot 7 december trekken Provinciale Statenleden en gedeputeerde Roy de Witte de provincie in om binnen alle sectoren de vrijwilligers in het zonnetje te zetten

Jannie Lanjouw, vrijwilligster woonvorm De Linde/Baalderborggroep. Ondanks haar hoge leeftijd komt ze nog elke maandagavond dobbelen met onze bewoners en maakt er steeds weer een gezellige avond van.

Loes van Nieuwkoop, initiatiefneemster Inloophuis voor Wereldvrouwen Het Inloophuis voor Wereldvrouwen is in 2021 opgestart op initiatief van Loes Nieuwkoop. Dit initiatief heeft zij geheel vrijwillig opgestart, vanuit een gevoel van urgentie en gedacht vanuit het belang voor deze doelgroep.

Vrijwilligers van het Vechtgenotenhuis

Het Vechtgenotenhuis aan de Beerzerweg in Ommen is sinds 2018 een centrum en inloophuis voor leven met en na kanker, aangesloten bij Branchevereniging IPSO die hecht samenwerkt met het KWF. IPSO versterkt de 81 aangesloten centra zodat zij mensen met kanker en hun naasten psychosociale zorg op maat kunnen bieden.

‘Groene vrijwilligers’ De Vrijwillige Herders – Landschap Overijssel

Deze groep vrijwilligers voert met de kudde een prachtig stukje noodzakelijk natuurbeheer uit en zorgt voor een topbeleving bij veel bezoekers die ze ontmoeten. Tegelijkertijd houden ze een mooi oud ambacht in leven.