Foto op Vechtdal TV: Paul Habets, voorzitter Vitaal Vechtdal en Martijn Rink, directeur bestuurder Vechtdal Wonen ondertekenen samenwerkingsovereenkomst.

OMMEN - Woningstichting Vechtdal Wonen sluit zich aan bij Vitaal Vechtdal. Vitaal Vechtdal is een regionaal samenwerkingsverband dat als doel heeft de gezondheid en welzijn van de inwoners in het Vechtdal te verbeteren.

“Vechtdal Wonen, in 2019 ontstaan uit een fusie tussen De Veste en Beter Wonen Vechtdal, wil een organisatie zijn die meerwaarde voor de huurder realiseert. Dat begint bij het creëren van een positieve omgeving”, aldus directeur-bestuurder Martijn Rink van Vechtdal Wonen. “Een dak boven je hoofd is het belangrijkste wat er is, voordat je kunt beginnen aan welzijn en geluk. Door de samenwerking met Vitaal Vechtdal kunnen we mensen nog beter helpen en doorverwijzen naar activiteiten of andere netwerkpartners van Vitaal Vechtdal als het gaat om welzijn en vitaliteit. Het stimuleren van contact, elkaar als huurders beter leren kennen is hierbij ook van belang”.

Dat laatste vindt ook Vitaal Vechtdal-voorzitter en huisarts Paul Habets belangrijk: “Het gaat er niet alleen om of je lichamelijk gezond bent: je fit voelen hangt ook af van of je werk hebt en contact met anderen mensen om je heen. Kortom: voel je je onderdeel van de gemeenschap om je heen of voel je je een buitenstaander?

Het concept van ‘Positieve Gezondheid’ kijkt juist naar al die andere facetten die het leven zinnig en mooi kunnen maken. Het draait daarbij niet enkel om of je geen ziekte hebt maar of je mee kunt doen in de maatschappij. Daarin speelt de woon- en leefomgeving een belangrijke rol. Die moet helpen bij het elkaar kunnen ontmoeten. Daarom zijn we blij met de aansluiting van Vechtdal Wonen”, aldus Paul Habets. “Het maakt ons netwerk nog sterker en gezamenlijk werken we aan een vitaler Vechtdal”!