De haven van het in de zestiger jaren van de vorige eeuw gedempte Ommerkanaal. Op de achtergrond molen De Lelie.
Tekst en Foto: Harry Woertink

OMMEN - Met de ontwikkeling van Haven Oost komen er niet alleen 116 nieuwe huizen bij maar ook nieuwe straten en hofjes. Op initiatief van de Stichting 75 jaar Vrijheid Ommen is gekozen voor toepassing van Vrijheid in Ommen door de volgende straatnamen te kiezen voor de nieuwe woonwijk: 5 Meistraat; Laan van de Vrijheid; Verzetstrijderslaan; Droppingsveld; Koeriersterhof; Onderduikershof, Canadezenhof en Veteranenhof.

Anne Frankboom

Naast het vernoemen van de straten zijn er plannen om een nazaat van de Anne Frankboom inde rand van de wijk een plek te geven. Hierbij wordt een informatiebord aan het begin van de wijk geplaatst. Op dit informatiebord wordt verteld over de gebeurtenissen in de oorlog in Ommen. Haven Oost is gelegen tussen de Joodse begraafplaats en de begraafplaats Hardenbergerweg, waar piloten begraven zijn die in de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld.

116 woningen

Van de 116 woningen in Haven Oost worden 64 woningen gebouwd door het bouwbedrijf OCB. Verder wordt in het Havengebied een voormalig industrieloods getransformeerd tot 6 woningen met werken aan huis in het project ‘De Havenwerkers’, een initiatief van architect Chris Overwijk en marketeer Arjan Yspeert, allebei ondernemers uit Ommen. De gemeente zelf geeft minimaal 11 kavels uit, zowel vrijstaand als twee-onder-een kap. In opdracht van Vechtdal Wonen worden ongeveer 25 (sociale) huurwoningen gerealiseerd.

Wonen en werken

De nieuwe wijk Haven Oost laat wonen en werken in elkaar overvloeien. Zo sluit de zuidkant van de wijk zich aan bij een wat rustiger gebied. Daar komen vrijstaande huizen op een relatief grote kavel. De kavels die meer richting het noorden liggen, gaan deel uitmaken van een bedrijviger deel van de wijk. Er is ruimte voor rust, maar de gezelligheid en levendigheid zijn binnen handbereik. Haven Oost krijgt een goede verbinding met de andere wijken en de wegen in de wijk zelf zullen worden ingericht voor langzaam verkeer. Elke kavel zal tenminste één eigen parkeerplaats krijgen en daarnaast komt er in de wijk ruimte voor extra parkeerplaatsen. Volgens de gemeente staat Haven Oost voor vernieuwing met kansen voor jong en oud.

Meer plannen

Er zijn plannen rond de gedempte haven van het Ommerkanaal. De bewoners van de aan de westkant gelegen nieuwbouwwijk ‘Molenwijk’ hebben bij de gemeenteraad een Burgerinitiatief ingediend om de groenstrook tussen Haven West en Haven Oost in te richten als buurttuin, een ontmoetingsplek en beleefpunt voor de wijk. Daarnaast is een initiatiefgroep bezig met een onderzoek om de gedempte haven weer te herstellen.

Foto:

1950. De haven van het in de zestiger jaren van de vorige eeuw gedempte Ommerkanaal. Op de achtergrond molen De Lelie.