‘Kerst in de Hongerwinter’ een levend kerstspel in Ommen

door Harry Woertink 

OMMEN - In Ommen worden momenteel voorbereidingen getroffen voor een opvoering van een historisch kerstverhaal. Het Historisch Rijwielmuseum Ommen en vrijetijdskoor de Bargzangers uit Lemele hebben gezamenlijk het idee opgepakt om op vrijdag 16 december op het Kerkplein een openluchtvoorstelling op te voeren dat zich in de Tweede Wereldoorlog afspeelt met de titel “Kerst in de Hongerwinter. Ook voor de Ommer Midwinterhoornbloasers is een rol weggelegd in dit levend kerstverhaal.

“We vonden dat er in Ommen bijna niks gebeurt rond Kerst. Wij zitten met ons museum aan het Kerkplein. We kunnen wat doen met historische fietsen en kleding. Daarom kwam het idee om in de decembermaand op een koopavond Kerst in de Winter op te voeren”, aldus Gerrit Voort, voorzitter van het historisch rijwielmuseum die ook het kerstverhaal heeft geschreven.

Bargzangers

De Bargzangers waren direct enthousiast voor medewerking. Marco Eghuizen, voorzitter van de Bargzangers: “Toen Gerrit met dit idee kwam hebben we direct ja gezegd. We zijn een koor met een breed repertoire waar het zingen voorop staat”. Het koor is opgericht op 22 maart 2003 en bestaat uit enthousiaste mannen, die allemaal uit de omgeving komen. Ze worden muzikaal begeleid door muzikanten en staat onder leiding van dirigente Mieke Bruins.

Kerst in de Hongerwinter wordt vrijdag 16 december twee keer opgevoerd: om 19 uur en om 20 uur. In een uur tijd kan het publiek kijken en luisteren naar een gesproken kerstverhaal met liedjes en muziek. Op de avond van de opvoering zullen midwinterhoornblazers de nodige blaassignalen laten horen om aan te geven waar in de binnenstad het kerstspel zich afspeelt.

Hongerwinter

De Hongerwinter in Nederland was de winter aan het eind van de Tweede Wereldoorlog van 1944 tot 1945 met een grote schaarste aan voedsel en brandstof. Het leidde, met name in de steden van West-Nederland, tot hongersnood.