Kinderen obs Oud Avereest maken optimaal gebruik van eigen talenten

Kinderen obs Oud Avereest maken optimaal gebruik van eigen talenten

door Gerjo Stegeman

OUD AVEREEST - “Ik vind het heel mooi om te zien hoe de kinderen betrokken zijn bij het eigen leren en hoe ze hun talenten kunnen inzetten. Ze komen echt in hun kracht te staan.” Aan het woord is Manouk Hidding, leerkracht op obs Oud Avereest waar al geruime tijd thematisch wordt gewerkt.

 “Binnen de school werken we thematisch. Door de hele school staat dan hetzelfde thema centraal”, vertelt Manouk. De wereldoriëntatievakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en biologie bieden we geïntegreerd aan. Dat betekent dat deze vakken niet los van elkaar gegeven worden. Het thema dat centraal staat komt ook terug bij de taal- en rekenlessen.”

Er wordt talentgericht gewerkt. “We werken met doe-kaarten. Deze opdrachtkaarten zijn talentgericht opgezet. De kinderen kunnen dan ook aan de slag met een kaart die past bij hun eigen talent. Hierdoor zijn ze veel gemotiveerder om de opdracht uit te voeren. Natuurlijk worden ze ook gestimuleerd om eens andere talenten te ontdekken. Het proces eromheen is dan ook wel net zo belangrijk als het eindproduct.”

De kinderen leren dan ook veel sociale vaardigheden. “Bij veel opdrachten moet er samengewerkt worden om tot een goed resultaat te komen. Dat is vaak nog niet eenvoudig. Tijdens de uitvoering ontdekken ze echter dat de opdracht alleen maar succesvol kan worden uitgevoerd als de samenwerking goed verloopt. Met vallen en opstaan komen ze vervolgens verder. Het is een prachtig leerproces en geeft je als leerkracht ook veel energie.”