Ecoduct bij Varsen over de N340 geopend

door Bart Nijstad

VARSEN - Wie over de N340 reed richting Dalfsen keek vaak met trieste ogen naar het Ecoduct. Een viaduct en een hoop zand, niet iets om trots op te zijn. Nu dat is vanaf heden veranderd, want het eerste groen is geplant. Dat deden gedeputeerde Bert Boerman en wethouder Alice van den Nieuwboer van de gemeente Ommen samen met schoolkinderen uit groep 5 en 6 van OBS De Dennenkamp. De komende maanden worden in het hele projectgebied van de Vechtdal Verbinding nieuwe bomen en bosschages aangeplant. Die komen in de plaats van het groen dat eerder moest wijken voor de bouwwerkzaamheden aan en rond de weg.

De kinderen wandelende door het bos naar het ecoduct, waar ze gezamenlijk de eerste bosschages planten en daarmee het ecoduct officieel openden.

‘Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de Vechtdal Verbinding. Weggebruikers profiteren nu van een snellere en veiligere verbinding hier in het Vechtdal. 

Het Ecoduct is met name voor de oversteek van wild, dat nu veiliger kan oversteken door middel van faunapassages. Hierdoor worden ecologische verbindingen verbeterd voor diverse diersoorten die in dit gebied leven. Denk hierbij aan reeën, otters, marterachtigen en amfibieën. Het projectgebied is voorzien van zeventien fauna- en dassentunnels en het ecoduct dat vandaag geopend is. Deze fauna- en dassentunnels worden geplaatst om de barrièrewerking van deN340 en N48 te beperken en de fauna-uitwisseling van het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 te verbeteren. De aanleg van deze faunapassages zijn inmiddels klaar. Naast deze faunapassages worden ook faunarasters geplaatst om bijvoorbeeld reeën, dassen en amfibieën te geleiden naar een veilige oversteekplaats.