Groen en Geloven door Carla Dik Faber in Ommen

Door Watsina Dijkstra (Foto: Reint Bergman, SKIN)

OMMEN - Woensdagavond 9 november komt oud kamerlid van de Christen Unie, Carla Dik Faber naar Ommen voor een lezing over: ‘Het belang van zorg voor de schepping vanuit een Bijbels perspectief’.

Het zal die avond gaan over de relatie tussen groen en geloven, tussen ecologie en theologie. De vraag die dan centraal staat is: ‘wat vertelt de Bijbel ons over Gods liefde voor Zijn schepping en wat vraagt dat van ons’?

Carla werd als tweede Kamerlid ooit uitgeroepen tot Groenste Politicus.

Maar deze toegewijde politica, is nog steeds erg betrokken op mens en natuur! Eerst dus achtenhalf jaar als Tweede Kamerlid, waar ze onder andere woordvoerster landbouw, natuur, water, milieu, klimaat, cultuur en ruimtelijk ordening was. Momenteel studeert ze theologie aan De Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, en ze is projectleider Groene Kerken.

Iedereen is op woensdagavond 9 november van harte welkom in Het Baken, Trompstraat 2 Ommen

Inloop vanaf 19.30 uur (met koffie). Aanvang lezing; 20.00 uur.