Bas van Raaij geridderd door burgemeester Hans Vroomen van Ommen

VILSTEREN - Burgemeester Hans Vroomen reikte vrijdag 14 oktober een Koninklijke onderscheiding uit aan
de heer Bas van Raaij uit Vilsteren. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau
voor verdiensten op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg.

De heer Bas van Raaij heeft zich zijn gehele werkzame leven ingespannen voor het verbeteren van
de positie van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. Dit deed hij door het ontwikkelen en
verzorgen van trainingen aan cliëntenraden, aan familieleden van cliënten met ernstige
psychiatrische aandoeningen en aan hulpverleners. Daarvoor is de heer Bas van Raaij bestuurslid
geweest van Ypsilon, vereniging voor familieleden van mensen met ernstig psychiatrische
problemen en Eufami, de Europese vereniging van familieleden van mensen met ernstige
psychiatrische aandoeningen. En sinds enkele jaren is hij lid van de raad van commissarissen van
Landgoed Vilsteren.
De heer Bas van Raaij is directeur en één van de grondleggers van Bureau De Mat. Deze organisatie
geeft diverse trainingen op het gebied van interactievaardigheden en intervisie volgens de door hem
ontwikkelde ‘Mat-methode’. Op 14 oktober werd de heer Bas van Raaij verrast tijdens een
bijeenkomst van het bureau. In gezelschap van familie en relaties werd de decorandus door
burgemeester Hans Vroomen het versiersel opgespeld.Video gemaakt door Piet Horinga en Pieter Waardenburg