Inwoners tevreden over de kwaliteit van WMO en jeugdhulp ondersteuning

OMMEN - Inwoners van de gemeente Ommen die in 2021 gebruik hebben gemaakt van een Wmo- (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of Jeugdhulpvoorziening zijn tevreden over de kwaliteit van de ingezette ondersteuning. Dit blijkt uit het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek door onderzoeksbureau Magis uitgevoerd.

Cliënten geven het gesprek dat zij met een medewerker van Samen Doen hebben gemiddeld een 7,3. Wethouder Alice van den Nieuwboer: “Ik vind het van groot belang te weten hoe mensen de geboden hulp ervaren. De gemeente organiseert verschillende vormen van ondersteuning. Dat probeert zij zo goed mogelijk te doen. Door steeds te onderzoeken of de hulp ook aansluit bij de vraag, kunnen we bijstellen en verbeteren als dat nodig is. We deden dit eerst met een jaarlijkse vragenlijst maar nu bevragen we mensen gelijk als ze de ondersteuning hebben gehad. Zo hopen we sneller te kunnen sturen.” 

Wmo

Uit het onderzoek blijkt dat 82% van de ondervraagden vindt dat de ondersteuning past bij de hulpvraag en 73% krijgt voldoende hulp. Wel geeft een kwart van de cliënten aan dat het veel moeite kost om hulp aan te vragen.

Door de geboden ondersteuning kunnen de meeste inwoners zich beter redden en doen wat ze willen. Dit verhoogd niet altijd de kwaliteit van leven blijkt uit de resultaten. In het onderzoek van 2023 wil de gemeente dan ook kijken waar de kwaliteit van leven mee samenhangt en wat nodig is om dit te verbeteren. 

Jeugd

Het grootste deel van de ondervraagden vinden de ontvangen hulp nuttig en genoeg (80%). De wachtlijsten in de jeugdhulp laten wel zien dat een kwart van de cliënten aangeeft niet snel geholpen te zijn. Voor de  helft van de ondervraagden kon de hulp binnen 2 weken gestart worden, 30% moest nog 2 weken langer wachten.  De meeste cliënten vonden dat ze in het gesprek met een medewerker van Samen Doen de ruimte kregen om mee te denken in het komen tot een gezamenlijk passende oplossing.

Jaarlijks onderzoek

De gemeente onderzoekt jaarlijks de ervaringen van de inwoners die gebruik maken van de Wmo en Jeugdhulp. Inwoners ontvangen een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. De gemeente vindt het belangrijk om onderzoek te doen naar cliëntervaringen. De uitkomsten dragen bij aan het verbeteren van de dienstverlening door de gemeente en aan het verhogen van de kwaliteit en inzet van de zorg.  

Continumeting

Vanaf 2022 is er een continumeting gestart. Bij de continumeting worden inwoners één maand na het gesprek met een medewerker van Samen Doen uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek en nogmaals na ongeveer zes maanden. Door sneller te weten wat de ervaringen van inwoners zijn, kan de gemeente haar dienstverlening hier beter op laten aansluiten.