Blijven bouwen in onzekere tijden

DALFSEN - Op maandag 31 oktober en donderdag 3 november bespreekt de gemeenteraad de programmabegroting 2023 -2026. Met het oog op alle crises, de groeiende tekorten en de wisselende bijdragen van het Rijk was het opstellen ervan een zoektocht. Dalfsen kiest ervoor te blijven investeren in de toekomst.

Dalfsen presenteert een sluitende begroting en staat er financieel goed voor. Maar tegelijkertijd leven we in spannende en onzekere tijden. De opgaves die op ons af komen stapelen zich op. Met een bezorgde blik kijken we naar de toekomst. Lukt het om de energierekening te betalen? Wat gebeurt er met de koopkracht en wat betekent dat voor de dagelijkse boodschappen? Het voorkomen van schulden is een opgave geworden voor velen. De zekerheid van een inkomen is niet altijd meer genoeg om de basisuitgaven, zoals wonen en eten te dekken. Die worsteling speelt ook bij inwoners van de gemeente Dalfsen. Als gemeente realiseren wij ons dat inwoners in de knel komen en armoede op de loer ligt.

Wethouder Ruud van Leeuwen: “Wie had kunnen denken dat we in 2022 na een pandemie te maken zouden krijgen met nabije oorlog, schaarste en een energiecrisis. Het toont ons dat de toekomst zich niet laat voorspellen. Als gemeente zetten we ons in voor onze inwoners. In de programmabegroting 2023-2026 is nadrukkelijk aandacht voor projecten en activiteiten die de veerkracht versterken zoals op het gebied van preventie en armoedebestrijding. Het opstellen van een begroting is met de steeds wisselende bijdragen vanuit het Rijk iedere keer weer een puzzel. De invloed van alle crises die ons land raken zijn moeilijk in te schatten.”

Onze opgaves

Schaarste is aan vele kanten voelbaar, zoals een tekort aan energie, woonruimte en grondstoffen. Hoe zorgen we er in deze tijden voor dat we blijven bouwen aan onze samenleving? In de programmabegroting 2023-2026 wordt daarop ingezet. We werken aan het versnellen van woningbouw, zodat er meer woningen komen voor bijvoorbeeld starters en huisvesting van statushouders. Welke plekken kunnen we hiervoor benutten, hoe dragen we zorg voor onze omgeving en bieden we toch ook ruimte voor ondernemerschap? We koersen op een vitaal platteland waarin duurzaamheid, biodiversiteit en klimaat in balans zijn met economische bedrijvigheid, wonen en verkeer.

Het college van burgemeester en wethouders hecht grote waarde aan het in verbinding staan met inwoners en aan de contacten van inwoners onderling. Met elkaar vormen wij de samenleving in de gemeente Dalfsen. Met het vergroten van inwonerbetrokkenheid blijven we de dialoog over hoe wij samen wonen, leven en werken stimuleren.

Bespreking met de raad

De programmabegroting 2023-2026 wordt op 31 oktober en 3 november tijdens de raadsvergadering besproken. Dat betekent dat de raad nog anders kan besluiten dan het college nu voorstelt. De raadsvergadering is voor iedereen (live) te bekijken via ris.dalfsen.nl.