Onderwijs voor asielzoekerskinderen en anderstaligen

Onderwijs voor asielzoekerskinderen en anderstaligen

HARDENBERG - De vluchtelingenstroom is een actueel thema op dit moment. Zo ook op de OpStap. Dit is een school voor eerste opvang van asielzoekerskinderen en anderstaligen in de gemeente Hardenberg en omliggende gemeentes.

De school is gevestigd op het AZC in Heemserveen.De kinderen die de school bezoeken zijn kinderen van ouders die gevlucht zijn uit hun eigen land en instromen via het COA, en zijn kinderen van nieuwkomers vooral afkomstig uit Midden en Oost Europese landen.

Op een doorsnee schooldag ontmoeten kinderen van meer dan 20 nationaliteiten elkaar.