Aanpassing werkwijze aanvraag bestemmingsplan

Aanpassing werkwijze aanvraag bestemmingsplan

DALFSEN - Op 1 januari 2023 treedt (naar verwachting) de Omgevingswet in werking. Daarna werken we niet meer met bestemmingsplannen maar met omgevingsplannen. De afwikkeling van de aanvraag van een bestemmingsplan verandert bij de gemeente Dalfsen al eerder. Belangrijk is hierbij de datum waarop het concept ontwerpbestemmingsplan bij gemeente Dalfsen is ingediend.  

Voor 1 september concept ontwerpbestemmingsplan indienen De voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan neemt ongeveer vier maanden in beslag. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat een volledig concept ontwerpbestemmingsplan dat voor 1 september 2022 is ingediend, nog volgens de huidige wetgeving in procedure kan worden gebracht en kan worden afgerond. Voor plannen die binnen het gemeentebeleid passen, blijft het in alle gevallen mogelijk om de aanvraag voor een omgevingsvergunning met uitgebreide procedure in te dienen.  

Indien u hier algemene vragen over heeft verzoeken wij u deze te richten aan online  contactformulier, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of te bellen naar het algemene nummer 14 0529. Bij vragen over lopende zaken verzoeken wij u deze direct te stellen aan de behandelaar van de zaak.

tekst: Gemeente Dalfsen