DALFSEN -  Tijdens de raadscommissie van 31 mei gaat de vereniging  Vrienden van Dalfsen gebruik maken van het recht om in bij het agendapunt "Strategische onderwerpen Omgevingsvisie." 

Het doel van de vereniging voor de gemeente Dalfsen is: - belangstelling wekken voor en bevorderen van de leefbaarheid, in de ruimste zin; - belangstelling wekken voor en open leggen van de geschiedenis in alle facetten; - belangstelling wekken voor en bevorderen en beschermen van natuur en landschap. Vanuit deze doelstelling heeft de vereniging veel interesse in de Omgevingsvisie Dalfsen in wording.