“Goed op st(r)oom met zonne-energie”

REGIO - Om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan en het doel in 2025 elektriciteitsneutraal te werken, krijgt duurzaamheid een steeds belangrijkere rol binnen Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Zo is het plaatsen van 40.000 zonnepanelen momenteel volop in uitvoering. Bijna driekwart van de panelen is inmiddels aangesloten en ligt op de terreinen van rioolwaterzuiveringen én op daken van eigen gebouwen, zoals het hoofdkantoor, werkplaatsen en loodsen.

“Het is de bedoeling om met onze eigen zonnepanelen 10 miljoen kilowattuur elektriciteit per jaar op te wekken”, licht bestuurder Marion Wichard toe. “Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt 3.500 kilowattuur per jaar. Onze zonne-opbrengst staat daarmee gelijk aan ruim 2.800 huishoudens. Zowel in Drenthe als Overijssel liggen al duizenden zonnepanelen op onze eigen locaties. We zijn lekker op stroom, zou je dus kunnen zeggen.”

Voordat er nog maar één zonnepaneel werd gelegd, inventariseerde het waterschap op welke eigen locaties dat zou kunnen. Hieruit bleek dat de terreinen van de rioolwaterzuiveringen verreweg het grootste aandeel in groene stroomopwekking kunnen leveren. Wichard: “Op 14 van onze 16 rioolwaterzuiveringen was dit mogelijk. Bij de overige twee bleek te weinig ruimte beschikbaar.”

Niet alleen zon

WDODelta wil in 2025 elektriciteitsneutraal werken en in 2030 energieneutraal zijn. Dit betekent dat het waterschap net zoveel elektriciteit en energie opwekt dan het verbruikt. Daarbij kijkt het waterschap overigens niet alleen naar de zon. “Ook het participeren in lokale windprojecten, eigen slibvergisting en productie van biogas leveren groene energie op”, zegt Wichard.

Voor de 40.000 zonnepanelen stelde het bestuur van het waterschap een krediet beschikbaar van 13 miljoen euro. De terugverdientijd ligt tussen de 10 en 13 jaar. De gebruiksduur van de zonnepanelen bedraagt tenminste 25 jaar.

Feiten, cijfers en foto’s op www.wdodelta.nl/pers