Foto: Erik-Jan Feenstra
Foto: Erik-Jan Feenstra

BEERZE - Onder leiding van natuurgids Bram Jongsma van Landschap Overijssel kan er een prachtige wandeling gemaakt worden door het gebied rond Beerze.

Beerze ligt ten zuiden van de Vecht nabij Ommen. Je vindt hier niet alleen de mooie stuifzandvlaktes met kamduinen en jeneverbesstruwelen, maar ook landgoed Beerze en de cultuurgronden. De wandeling start om 19.00 en duurt ongeveer 2,5 uur.

Het natuurgebied is zo bijzonder omdat hier veel landschapstypen bij elkaar komen: rivierlandschap, (stuif) duintjes, essen, beschermd dorpsgezicht met kamduin, stuifzanden, natte- en droge heide, veenputten, bos en zogenaamde “nieuwe natuur”, elk met zijn eigen specifieke flora en fauna. Samen met de natuurgids loop je door en langs een aantal van deze landschapstypen en kun je genieten van de schitterende planten – en dierenwereld.

Om het natura 2000-gebied te beschermen voor de toekomst, is er de afgelopen jaren natuurherstel uitgevoerd. Het stuifzand is weer open gemaakt en het watersysteem op orde gebracht. Het natuurherstel is afgerond en de natuur kan nu weer volop floreren. Zo kunnen de kwetsbare planten en dieren er blijven leven en kan de bezoeker ervan blijven genieten. De gids zal alles over het gebied vertellen en er is volop de gelegenheid om vragen te stellen.

Opgave via: landschapoverijssel.nl/activiteiten

De excursies zijn op 19 juli, 2 en 16 augustus 2022. De wandeling start om 19.00 uur en duurt ruim 2 uur. Aanmelden is noodzakelijk om de groepsgrootte te beperken.

  • De excursie gaat door bij minimaal 4 deelnemers.
  • Goed wandelschoeisel is aanbevolen voor deze excursie.
  • Honden zijn niet toegestaan bij deze excursie.