Boeren in gesprek met burgemeester Ommen

Boeren in gesprek met burgemeester Ommen

OMMEN - Maandagmiddag 27 juni ontving burgemeester Vroomen veertien bezorgde boeren in de raadzaal van het gemeentehuis in Ommen.

Onderwerp van het verrassingsbezoek: de stikstofaanpak van de Rijksoverheid en de onzekerheid die ermee gemoed is voor de boeren.

Zo’n 10 trekkers werden maandagmiddag voor het gemeentehuis geparkeerd. De boeren hadden ’s middags al enkele zichtbare acties uitgevoerd bij het viaduct bij Witharen en de rotonde bij Varsen. Hier konden ze op sympathie van de passanten rekenen. Want ook de agrariërs uit de gemeente Ommen maken zich grote zorgen over de stikstofplannen van de overheid en waren benieuwd naar de positie van de gemeente. Burgemeester Vroomen heette hen van harte welkom in de raadzaal en ging onder genot van een kop koffie met hen in gesprek.

Een manier van leven
De aanwezige agrariërs geven aan zich niet gehoord en erkend te voelen door de landelijke politiek en maken zich zorgen over hun bestaansrecht. “Waarom moet enkel de agrarische sector inleveren? Terwijl we hard werken aan innovatieve oplossingen en 60% stikstof hebben gereduceerd de afgelopen jaren” legt één van de boeren uit. “Ik woon vlak bij een Natura2000 gebied. Maar als ik straks 50% van mijn koeien weg moet doen, gaat met pijn in het hart alles weg, want dan kan ik er niet van leven.” Burgemeester Vroomen hoort de boeren aan en voelt met hen mee. “Een agrarisch bedrijf is meer dan een inkomstenbron. Het is ook emotie en betrokkenheid; een manier van leven. En dan in onzekerheid verder moeten, niet weten hoe uw bedrijf er in de nabije toekomst uit ziet, dat doet wat met mensen”.

Politiek samen op zoek naar maatwerk
Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag is er een motie over de stikstofaanpak aangenomen. Hierin is het college o.a. verzocht om richting provincie Overijssel aan te geven dat de doelstellingen uit de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) verregaande gevolgen heeft voor de agrarische sector. Maar ook voor aanverwante bedrijven, het toerisme en het platteland in de gemeente. “In
Ommen bepalen we niet het landelijke beleid. Daarom is het cruciaal om in gesprek te blijven. Met onze boeren, maar ook met de betrokkenen in het Vechtdal én met de provincie” aldus de burgemeester. De provincie Overijssel heeft eerder al aangegeven dat ze op zoek gaan naar ruimte voor maatwerk, samen met de boeren. Een standpunt dat de gemeenteraad in Ommen onderstreept.