Behalen certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen in Ommen

Behalen certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen in Ommen

OMMEN - De bedrijventerreinen in Ommen hebben opnieuw het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Dankzij goede samenwerking is de afgelopen jaren flink gewerkt aan het schoon, heel en veilig maken en houden van de bedrijventerreinen. Verkeersveiligheid, tegengaan van verpaupering en het bestrijden van criminele ondermijning stonden steevast op het programma.

Eind vorig jaar is er een veiligheidsenquête onder ondernemers uitgezet, gegevens van de gemeente, politie en brandweer verzameld en een schouw over de bedrijventerreinen uitgevoerd. Op basis hiervan zijn nieuwe actieplannen opgesteld met hierin maatregelen voor de komende drie jaren. De plannen werden op 12 mei jl. door de certificerende instantie KIWA getoetst en goed bevonden. 

Wethouder Economie Leo Bongers is dan ook trots op het wederom toekennen van het keurmerk. 

De samenwerking tussen alle partners gaat al veel jaren terug. “Klopt”, legt voorzitter Ron Nijhof van de ondernemersvereniging Ommen uit. “Die dateert van rond 2011, toen de partners de veiligheid en uitstraling van de bedrijventerreinen wilden verbeteren. De intentieverklaring die toen getekend werd is nog steeds de basis onder de samenwerking tussen ondernemersvereniging, politie, brandweer, gemeente en collectieve beveiliger. Natuurlijk is het mooi dat ondernemers dankzij dit KVO-keurmerk korting kunnen krijgen bij verschillende verzekeraars. Maar nóg belangrijker is het dat we de bevestiging hebben dat onze bedrijventerreinen schoon, heel en veilig zijn. Daar doen we het voor!”