Nieuwe college van Ommen kan gaan ‘Bouwen aan de toekomst’

OMMEN - Tijdens de extra raadsvergadering op dinsdag 14 juni is het nieuwe college van Ommen geïnstalleerd. De wethouders Leo Bongers (LPO) Alice van den Nieuwboer (CDA) en Bart Jaspers Faijer (CU) vormen samen met burgemeester Hans Vroomen het nieuwe college van burgemeester en wethouders.


Vorige week al werd door de drie coalitiepartijen, LPO, CDA en ChristenUnie het coalitieakkoord op hoofdlijnen al ondertekend. Het coalitieakkoord met de titel ‘Bouwen aan de toekomst’ is tijdens de raadsvergadering door de drie coalitiepartijen overhandigd aan de gemeenteraad.
Het akkoord heeft als uitgangspunt een toekomstbestendige en duurzame ontwikkeling van Ommen, en dienstbaarheid aan inwoners en bedrijven. Dit uitgangspunt heeft geleid tot plannen als; het op orde brengen van dienstverlening, verbeteren van de samenwerking in zorg en welzijn, realisatie van ambities en opgaven uit de Omgevingsvisie en het verder ontwikkelen van de gemeentelijke organisatie Ommen 4.0.


De drie geïnstalleerde wethouders legden tijdens de raadsvergadering hun eed of verklaring en belofte af. Leo Bongers (LPO) en Bart Jaspers Faijer (CU) keren terug als wethouders. Alice van den Nieuwboer (CDA) begint aan haar eerste termijn als wethouder. De komende vier jaar gaan zij samen met de burgemeester met de volgende portefeuilles aan de slag:
• Leo Bongers (LPO): Financiën, Centrum, Bedrijven en bedrijventerreinen, Recreatie en toerisme, Implementatie en uitvoering Omgevingswet.
• Alice van den Nieuwboer (CDA): Jeugdzorg, Wmo en inclusiviteit, Onderwijs, Sport en cultuur, Vitale kernen, Wonen, Verkeer en mobiliteit.
• Bart Jaspers Faijer (CU): Armoedebestrijding en werk en inkomen, Openbare ruimte, Gemeentelijke eigendommen, Ontwikkelingsperspectieven landelijk gebied, Landbouw, Duurzaamheid en Klimaat.
Naast de wethouders is ook raadslid Ron de Wit benoemd tijdens de raadsvergadering. Door de benoeming van raadslid Leo Bongers als wethouder komt zijn plaats in de gemeenteraad vrij.