Blije bijbeltent weer in Nieuwleusen

NIEUWLEUSEN – Het Nederlands Bijbelstudie Centrum (NBC) strijkt deze zomer met zijn rood-blauwe, circusachtige tent neer in vier plaatsen in het land. Van zondag 26 juni tot en met vrijdag 1 juli staat de tent op het evenemententerrein aan de Bosmansweg. Het inmiddels vertrouwde thema is nog steeds ‘Blij met de Bijbel’. Zowel overdag als ‘s avonds om 20:00 uur zijn er programma’s voor verschillende doelgroepen, waarin volgens de organisatoren geloof in Jezus Christus en het belang van de Bijbel centraal staan in gesproken en gezongen woord.

Dinsdag om 10:00 uur leidt Jannie Molenaar een vrouwenochtend en woensdagmiddag is een kinderdienst met de familie Zagers (14:00-16.00 uur). Donderdag leidt Olaf Vos een jongerenavond waar Jonny & The Jazzuits optreden.

Het NBC is de organisatie rond Bijbelleraar Ab Klein Haneveld, die zelf driemaal spreekt (zondag, woensdag en vrijdag) en ook deel uitmaakt van de BBC-combo, die zondag optreedt.

Andere sprekers zijn: Henk Visscher (maandag) en Razzak Avakhti (dinsdag).

Verdere muzikale medewerking: Karin, Agnes, Jentina en Jeanet (maandag), Jan Durk Wierda (dinsdag), Johan Bruin & Band (woensdag), en gospelkoor Tehillim (vrijdag).

Raadpleeg voor actuele informatie de website: www.bijbelstudie-evangelisatie.nl.

De Waarheid die vrij maakt is alleen te vinden in de Bijbel, zegt Ab Klein Haneveld. “Daarom willen wij mensen via deze campagnes confronteren met de inhoud van de Bijbel en we hopen hen nieuwsgierig te maken. Ons uiteindelijke doel is dat zij, na tot erkentenis van de waarheid te zijn gekomen, die ook echt gaan bestuderen. Wij zien dat in de praktijk steeds minder mensen, helaas ook gelovigen, de Bijbel openen.”

Volgens Klein Haneveld is tentevangelisatie niet zo ouderwets als velen menen. “De boodschap van de Bijbel is nu eenmaal tijdloos. We zien dat tijdens elke campagne mensen tot geloof of tot verdieping daarvan komen en worden aangeraakt door Gods Geest. Maar wij gaan niet primair voor de massa.”

Het is de zeventiende zomertournee van het NBC. De stichting begon met de tentcampagnes in 2005, omdat een andere organisatie er toen na 57 jaar vrijwel mee stopte. Klein Haneveld vreesde dat die manier van evangeliseren, waarmee in het verleden ook zijn vader (wijlen evangelist Jacob Klein Haneveld) en Johannes de Heer zich bezighielden, zou ophouden te bestaan. Meer informatie: www.bijbelstudie.nl