Wordt de Lantaren in Lemelerveld een opvangcentrum? Veel bezorgdheid bij omwonenden

LEMELERVELD - Maandagavond was de publieke tribune bij de raad van Dalfsen gevuld met Lemelervelders. Paul Stijns maakte daar gebruik van het spreekrecht namens hemzelf en bewoners van Lemelerveld en Raalte. In zijn betoog vertelde hij bezorgd te zijn over de asielopvang. “We zijn niet tegen opvang van asielzoekers, ook niet tegen de locatie. We zijn wel tegen de doelgroep in de voorgestelde opvang, voor de periode op de locatie.” De doelgroep Op de locatie zouden alleenstaande minderjarigen worden opgevangen, met de leeftijd van dertien tot achttien jaar. Volgens Stijns wordt de veiligheid van de inwoners van Dalfsen, met name van Lemelerveld ernstig bedreigd. Op de locatie zou maximaal plek zijn voor vijftig minderjarige asielzoekers.

Afwegingen Burgemeester van Lente benadrukt dat het nu alleen nog maar gaat om een verkenning, “Er is geen zekerheid. Dat zou pas komen als COA een verzoek heeft ingediend.” Of het voormalige restaurant aan Achterkampweg 18 daadwerkelijk een opvang locatie gaat worden, is nog niet zeker. De gemeente is weer aan zet als er een verzoek op tafel ligt. “De locatie is niet van de gemeente, COA moet ook nog afspraken maken met de eigenaar van het voormalige restaurant De Lantaren.” De wens van COA zou zijn om de locatie minimaal vijf jaar in gebruik te nemen als opvang locatie. Of dat verlengd zou worden en voor hoe lang, staat nog niet vast. Volgens burgemeester van Lente is er op dit moment nog geen zekerheid. Bij zekerheid zouden er gesprekken plaatsvinden met omwonenden en belanghebbenden.