ChristenUnie: bij praten over nieuwe coalitie

OMMEN - De ChristenUnie Ommen houdt op dinsdag 31 mei, 20.00 uur in De Kern een ledenbijeenkomst over de stand van zaken van de nieuwe coalitie in Ommen en de inzet voor de nieuwe bestuursperiode. Fractievoorzitter Marleen Hemstede geeft daarop een toelichting. Wethouder Bart Jaspers Faijer hoopt aanwezig te zijn en vanuit zijn verantwoordelijkheid iets te vertellen over de toekomst van Ommen.

Tijdens de bijeenkomst wordt afscheid genomen van Frans van der Mooren, die jarenlang de ChristenUnie in de Ommer raad heeft vertegenwoordigd. Ook is er de gelegenheid om kennis te maken met de nieuw samengestelde fractie en kan er worden teruggeblikt op de recente verkiezingen voor de gemeenteraad. Leden en belangstellenden zijn van harte welkom.