Foto: Gemeente Hardenberg
De kandidaat wethouders van links naar rechts: Linda Verschuur-Otter (OpKoers.nu), Martijn Breukelman (CDA), Werner ten Kate (VVD) en Alwin te Rietstap (ChristenUnie).

HARDENBERG - CDA, ChristenUnie, OpKoers.nu en VVD in Hardenberg hebben een coalitieakkoord gesloten voor de periode 2022-2026. Ook zijn de portefeuilles voor de burgemeester en de wethouders verdeeld. Het akkoord met de titel ‘Oog voor elkaar, blik op de toekomst’ gaat uit van brede welvaart voor iedereen en stelt de samenleving centraal. Nog meer dan voorheen wil de gemeente aansluiten bij initiatieven vanuit de samenleving. De nieuwe wethouders worden op dinsdagavond 24 mei 2022 geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering.

Oog voor elkaar, blik op de toekomst

Formateur Theo Rietkerk blikt terug op een geslaagd onderhandelingsproces. “De coalitiepartijen hebben laten zien dat zij er vooral samen uit wilden komen. Daarom had ik er vanaf het begin alle vertrouwen in. En ben ik blij dat we nu hier met een akkoord, wethouders en een portefeuilleverdeling staan.”

Akkoord op hoofdlijnen met ruimte voor inbreng en debat

Het CDA nam als grootste partij het initiatief voor de onderhandelingen. Fractievoorzitter Martijn Breukelman: “We hebben een mooi coalitieakkoord op hoofdlijnen kunnen sluiten. Waarin veel ruimte is voor inbreng en debat door raadsleden van zowel de oppositie als coalitie. Wij nodigen de andere partijen in de gemeenteraad dan ook uit om over de uitwerking van dit akkoord mee te praten, inbreng te leveren en initiatieven te nemen. Dat geldt ook voor onderwerpen die niet in dit akkoord zijn opgenomen. Want wij zien volop ruimte om samen aan de toekomst van de gemeente Hardenberg te werken! Dat doen we daarnaast natuurlijk vooral ook met onze inwoners, ondernemers en organisaties.”

Fors investeren en de samenleving centraal

De nieuwe coalitie wil fors investeren. Ze reserveert dan ook € 30 miljoen om te kunnen investeren in een breed aantal onderwerpen. Bestaande programma’s worden doorgezet waarvoor € 9 miljoen wordt gereserveerd. Daarnaast houdt de coalitie rekening met € 5,5 miljoen voor prijsstijgingen.

De partijen willen meer dan ooit vooral de samenleving centraal zetten. Daarbij hoort een passende houding van de gemeente. Een die aansluit bij initiatieven uit de samenleving, van zowel inwoners als ondernemers. Die ruimte biedt voor die initiatieven, die uitgaat van een positieve benadering en die geen onnodige beperkingen oplegt. Daarbij wil de coalitie vooral gebruik maken van de positieve ervaringen met participatie van de afgelopen jaren.

Het coalitieakkoord is opgebouwd uit 4 thema’s

  1. Hardenberg in ontwikkeling.
  2. Knooppunt Hardenberg.
  3. Hardenberg voor elkaar.
  4. Een energiek Hardenberg.

Het nieuwe college van B&W wordt op dinsdag 24 mei tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd

Het college bestaat dan naast burgemeester Maarten Offinga uit de 4 wethouders: Martijn Breukelman (CDA), Linda Verschuur-Otter (OpKoers.nu), Alwin te Rietstap (ChristenUnie) en Werner ten Kate (VVD). Tijdens de raadsvergadering wordt ook het coalitieakkoord overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad.