Formatieproces Dalfsen verloopt voorspoedig

DALFSEN - Op 20 april heeft informateur Roland Kip het advies uitgebracht om een coalitie van Gemeentebelangen en CDA te onderzoeken en uit te werken in een formatiefase. Voorzetting van de huidige coalitie sluit het beste aan bij de uitslag van de verkiezingen. Beide partijen hebben samen een meerderheid in de raad van 14 zetels. Gemeentebelangen en CDA hebben Roland Kip vervolgens als formateur gevraagd om het verdere proces om te komen tot een nieuw coalitieakkoord te begeleiden

Formateur Roland Kip heeft inmiddels twee dagen gesprekken geleid met Gemeentebelangen en CDA op inhoudelijke onderwerpen en op onderwerpen als bewonersparticipatie en vernieuwing.

In positieve sfeer is gesproken over de inhoud voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Er liggen belangrijke opgaven in de komende jaren op het gebied van woningbouw, duurzaamheid, welzijn, regionale samenwerking en financiën. Intentie is een coalitieakkoord op hoofdlijnen te maken. Dat biedt richting en tegelijkertijd is er ook flexibiliteit en meer ruimte voor participatie van inwoners. De gesprekken worden naar verwachting in de maand mei afgerond.

Anders dan in de vorige collegeperiode komt er deze bestuursperiode geen breed raadsakkoord.