Water Natuurlijk opent kandidaatstelling voor waterschapsverkiezingen

VECHTDAL – De kandidaatstelling voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta is geopend. In de periode van 1 mei t/m 31 juli kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de kandidatenlijst. De waterschapsverkiezingen vinden plaats op 15 maart 2023, gelijktijdig met die voor Provinciale Staten.

Eerder was al een informatiepakket gepubliceerd, inclusief de aanmeldingsformulieren. Nu de kandidaatstellingsperiode is geopend, zijn deze formulieren ook beschikbaar in Word, zodat ze makkelijk ingevuld kunnen worden. Informatiepakket en Word-formulieren zijn te vinden op de speciale verkiezingspagina https://waternatuurlijkdodelta.nl/verkiezingen-2023/. Het lidmaatschap van Water Natuurlijk is een vereiste op het moment van kandidaatstelling.

De kandidaatstellingsprocedure verloopt via Water Natuurlijk regio Oost, waaronder ook Water Natuurlijk Vechtstromen valt. Voor inhoudelijke vragen over wat het betekent om waterschapsbestuurder in Drents Overijsselse Delta te zijn, kunnen geïnteresseerden terecht bij de fractieleden. De contactgegevens zijn te vinden op https://waternatuurlijkdodelta.nl/de-fractie/.