Gemeente Dalfsen start rond half april de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups

DALFSEN - Om de overlast van de eikenprocessierups ook dit jaar te beperken, start de gemeente Dalfsen rond half april met de preventieve bestrijding. Op verschillende locaties in de gemeente Dalfsen worden eikenbomen bespoten met een biologisch middel. Dit doodt de rupsen zodra zij uit de eitjes kruipen en voorkomt daardoor het ontstaan van de brandharen, die zorgen voor de overlast.

De eitjes en de jonge rupsen zitten hoog in de boomkronen. Daarom wordt het bestrijdingsmiddel bespoten met een hoge drukspuit of boomnevelspuit in de kronen. Het kan zijn dat inwoners rond half april één van de bestrijdingsvoertuigen treft in de omgeving. De bestrijding kan ook in de avond of vroege ochtend plaatsvinden. De bomen worden twee keer preventief behandeld, tussen de behandeling zit ongeveer twee weken.

Bestrijdingslocaties De bestrijding vindt plaats op eiken in de openbare ruimte die staan op plekken waar in de afgelopen jaren veel overlast was. Ook eiken op plaatsen waar doorgaans veel mensen komen of verblijven worden gespoten, zoals bij basisscholen, speeltuinen, sportvelden, zorgcentra en langs fietsroutes voor schoolkinderen. Alle spuitroutes zijn te bekijken op www.dalfsenkaart.nl.

Ongevaarlijk Een gespecialiseerd bedrijf spuit tot hoog in de boom met een biologisch bestrijdingsmiddel dat alleen rupsen doodt. Het middel is ongevaarlijk voor mensen, huisdieren, vogels en planten. Er wordt rekening gehouden met beschermde vlindersoorten en de plekken waar deze te vinden zijn, worden gemeden.

Natuurlijke vijanden

Tuineigenaren kunnen helpen en zorgen voor meer biodiversiteit. Veel groen en bloeiende planten in de tuin trekken insecten en tuinvogels aan. Door nestkastjes op te hangen in de buurt van eikenbomen worden koolmezen, pimpelmezen en ook andere vogels gestimuleerd de eikenprocessierupsen op te eten. Hiermee ontstaan meer natuurlijke vijanden.

Vervolg bestrijding De gemeente blijft de eiken controleren. In bomen waar toch volwassen eikenprocessierupsen verschijnen, worden de nesten en rupsen op bepaalde locaties weggehaald door ze op een veilige manier weg te pakken of zuigen. Om te voorkomen dat je in aanraking komt met de brandharen, wordt geadviseerd om de nesten niet zelf te verwijderen. Informatie over de aanpak van de gemeente is te lezen op www.dalfsen.nl/rups. Meer informatie over eikenprocessierupsen en de bestrijding ervan staat op www.processierups.nu.