Afscheid oude en installatie van de nieuwe Gemeenteraad

Koninklijke Onderscheidingen voor raadsleden Rein Jonkhans en Sake-Christiaan Stelpstra.

HARDENBERG -Tijdens de gisteravond gehouden bijzondere openbare bijeenkomst van de ‘oude’ Hardenbergse gemeenteraad namen de niet terugkerende leden afscheid van B&W en hun collega’s. In dezelfde vergadering maakt de commissie Onderzoek Geloofsbrieven de conclusies bekend van de onderzoeken die zij heeft uitgevoerd met betrekking tot de nieuwe leden van de gemeenteraad. De commissie onderzocht of alle 33 raadsleden benoemd kunnen worden volgens de eisen van de Gemeentewet. Daarnaast oefende de commissie controle uit het verloop van de verkiezingen volgens de eisen van de Kieswet.

Twee koninklijke onderscheidingen

De raadsleden Sake Christiaan Stelpstra van de ChristenUnie en Rein Jonkhans van de Partij van de Arbeid werden onderscheiden voor hun inzet. Vanwege hun jarenlange inzet voor de samenleving als trouw lid van de gemeenteraad werden beide heren door burgemeester Maarten Offinga namens de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Rein Jonkhans is 16 jaar raadslid geweest en heeft daarmee 4 raadsperiodes volbracht. Hij was eveneens fractievoorzitter van de PvdA. Tijdens zijn lange raadsperiode maakte hij zich vooral hard voor de thema’s natuur, biodiversiteit en duurzaamheid.

Sake-Christiaan Stelpstra is 12 jaar (3 raadsperiodes) raadslid geweest. In de zomer van 2017 werd hij fractievoorzitter en bleef dat tot 22 december 2021. De heer Stelpstra richtte zich vooral op de financiën van de gemeente. Hij was ook lid van de Rekenkamercommissie en lid van de vertrouwenscommissie bij de benoeming van de nieuwe burgemeester.

Woensdag 30 maart wordt de nieuwe raad geïnstalleerd. Dit gebeurt in de raadsvergadering die om 19.00 uur begint. De vergadering is openbaar en publiek is welkom. Na afloop kan men met elkaar kennismaken.

 

Tekst Harry Kruiper. Foto's Harry en Tineke Kruiper.