Afscheid vertrekkende raadsleden gemeente Dalfsen

DALFSEN - Afgelopen maandagavond 28 maart 2022 vond een bijzondere raadsvergadering plaats: de laatste vergadering in oude samenstelling van de gemeenteraad. Deze avond stond met name in het teken van toelating van de nieuwe gemeenteraad en het afscheid van vertrekkende raadsleden. Daarbij kregen José Eilert-Herbrink, Luco Nijkamp, Janine Schiphorst-Kijk in de Vegte en Jos Ramaker een Koninklijke Onderscheiding voor hun langdurige bijdrage als raadslid in Dalfsen. 

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022 wijzigt de samenstelling van de gemeenteraad. Daarom is een commissie in werking gesteld om, zoals het hoort vanuit de Kieswet, de geloofsbrieven van de benoemde kandidaten te onderzoeken en een oordeel te geven over het verloop van de verkiezingen. Op basis daarvan heeft de raad maandagavond besloten in te stemmen met het voorstel en de benoemde kandidaten aanstaande woensdagavond 30 maart te installeren.

Vervolgens werd afgelopen maandagavond afscheid genomen van de huidige raad. Daarbij ontvingen de vertrekkende raadsleden die minstens een volle raadsperiode zitting hebben gehad een raadspenning. Dit betrof Wim Pessink, Ben Schrijver, Wim Massier en Hans Ellenbroek.

José Eilert-Herbrink, Luco Nijkamp, Janine Schiphorst-Kijk in de Vegte en Jos Ramaker werden Koninklijk onderscheiden en zijn Lid in de Orde van Oranje Nassau geworden. Dit, omdat zij 12 jaar of langer raadslid zijn geweest in de gemeente Dalfsen.

Burgemeester Erica van Lente sprak de gemeenteraad en overige aanwezigen digitaal toe, omdat ze geveld is door corona.