Dalfser partijen in gesprek over het belang van democratie en lokale politiek

DALFSEN - De zes partijen die in Dalfsen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen gaan woensdagavond 9 maart om 20.30 met elkaar in gesprek over het belang van democratie en lokale politiek.
Hoe kun je de besluitvorming in de raadszaal inzichtelijker maken, hoe betrek je inwoners beter, hoe kun je zo transparant zijn zodat de inwoners van de gemeente Dalfsen mee betrokken worden in beleid in hun gemeente. Hoe, met andere woorden, kun je als volksvertegenwoordiger in contact staan met en vooral ook echt namens de inwoners vorm geven aan Lemelerveld, Nieuw- en Oudleusen, Hoonhorst, Dalfsen en al het tussenliggend gebied.

Dit gesprek wordt georganiseerd in navolging van de oproep tot een openbaar debat tussen alle politieke partijen van een aantal weken geleden. Nadat aanvankelijk D66, PvdA, VVD en Christen Unie het idee onmiddellijk omarmden, schuiven nu ook het CDA en GemeenteBelangen aan.
Gespreksleider is Ferenc van Damme, hij werkt als communicatiestrateeg en beleidsontwikkelaar ‘participatie en communicatie’ bij de provincie Overijssel. De term doe-democratie komt uit een kabinetsnota uit 2013, ‘ter stimulering van een vitale samenleving’. Volgens Van Damme vraagt de dialoog daarover om kennis van doelgroepen, zelfinzicht, een realisatie van jouw plek in een razend snel ontwikkelende wereld om ons heen en een dramatisch andere houding van onszelf.

Vanzelfsprekend komen vanuit die invalshoek ook onderwerpen als de invloed van de regio Zwolle, de omgevingsvisie, het sociaal domein, voorzieningen, mobiliteit en ‘recreatie en wonen’ aan bod.

Het gesprek wordt gehouden in het Theater De Stoomfabriek in Dalfsen. De zaal is open vanaf 20.15, het gesprek, dat wordt opgenomen om later ook terug te kunnen kijken via YouTube, begint om 20.30.