Foto: Henk van Elburg
Foto: FC Ommen-voorzitter Bertus Heuver onthult de fotowand, met daarop de namen van ereleden en leden van verdienste en rondom het clubembleem de beeltenis van een vertegenwoordiger van alle niveaus waar bij FC Ommen geacteerd wordt.

OMMEN - Bij FC Ommen wordt hard gewerkt aan een nieuwe huisstijl. Er zijn meerdere zaken afgerond, zoals logo, tenue, reclameborden, vlaggen en banieren en de fotowanden in zowel de bestuurskamer, alsmede het clubhuis. Dit alles is tot stand gekomen in samenspraak met sponsorcommissie, kledingbeheer en commissie cultuur en historie van de fusieclub. Nog steeds wordt gewerkt aan het vervolmaken van de huisstijl, met vanzelfsprekend respect en verwijzing naar de historie van de moederverenigingen OZC en OVC ’21.

Dankzij het vakmanschap van Henk Pasman (erelid OVC ’21) en Herman Roerink zijn enkele eerste steenleggingen verplaatst en ingepast in het clubgebouw van de fusieclub op Westbroek. Hieronder de eerste steen van het thuishonk van OVC ’21 op sportpark de Rotbrink, gelegd door wijlen baron Philip van Pallandt. Ook de eerste steenlegging van het overleden erelid Dries Bult van OVC ’21, dat terug te vinden was op gebouw De Spil de voormalige thuishaven van OVC ‘21, is herplaatst. Zoals ook de eerste steenlegging van Henk Robberse, voormalig voorzitter van OZC, een prominente nieuwe stek heeft gekregen. Leen Pasman heeft de taak op zich genomen om de van Pallandsteen opnieuw in te schilderen. Daarnaast is een historische steen bijgeplaatst, afkomstig is van het oude OVC-gebouw uit het Laar, tegenwoordig de kinderboerderij. Zo blijft de lokale voetbalhistorie levend en krijgt het clubgebouw van FC Ommen meer cachet, karakter en statuur.

Daarnaast werd zaterdag bij de fusieclub de fotowand met de namen van ereleden en leden van verdienste van de moederclubs OZC en OVC ’21 officieel onthuld. Naast de namen van prominente leden is de wand opgesierd met beeltenissen uit alle geledingen van FC Ommen, zowel de eerste mannen- en vrouwenelftallen, alsook de lagere elftallen, veterinnen, jongens- en meisjesteams en het G-voetbal. Ook de jongste loot van de voetbaltak, het Walking Footbal is niet vergeten. Meerdere fotomodellen waren zaterdag aanwezig en hielpen bij de onthulling van de wandversiering. 

Tenslotte werd ook het naambord ‘Weerkomm’n’ officieel ten doop gehouden. Uit de vele inzendingen voor een nieuwe benaming van het clubgebouw was de optie van Herman Tip, met de even spitsvondige als toepasselijke naam ‘Weerkomm’n’, veruit favoriet. Tip was helaas verhinderd, maar vond in zijn kleinzoontjes Stef en Jerre prima vervanging. Onbedoeld symboliseren de jeugdige, kleine Tippies de zonnige, veelbelovende toekomst van FC Ommen. Zie www.fcommen.nl