Foto's: Demi de Kleine

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) constateert dat de waterstand in de Overijsselse Vecht normale waarden heeft bereikt. De hoge waterstand in de Vecht zorgde afgelopen dagen voor aangescherpte aandacht van het waterschap. Dat deed het waterschap door de dijk twee maal daags de inspecteren. Deze inspectie is niet meer nodig.

Het waterschap heeft afgelopen week twee maal daags de dijken geïnspecteerd, waarvan twee dagen met hulp van ruim honderd vrijwillige dijkwachters. Een aantal maatregelen is getroffen, daar waar dat nodig was. Aankomende week kan het waterschap deze maatregelen opheffen. Het gaat daarbij om het verwijderen van de twee ‘dijkenpleisters’ en zandzakken, die op een paar locaties zijn aangebracht. Later in het voorjaar zal het aangespoelde drijfvuil verwijderd worden. Dat drijfvuil bestaat met name uit natuurlijk afval, zoals takken en bladeren.

Kanalen, weteringen en sloten

Naast de waterstand in de Vecht, zijn ook de waterstanden in de sloten, weteringen en kanalen in het werkgebied van het waterschap terug naar een normale waterstand. Doordat de grond verzadigd is, kunnen er kleine schades zijn opgetreden, zoals lokaal ingezakte waterkanten. Zodra benodigd materieel op locatie kan komen, en niet wegzakt in de natte gronden, worden deze schades hersteld.