70 plussers kunnen boosterprik halen

REGIO - Minister Kuipers heeft afgelopen donderdag het advies van de Gezondheidsraad om 70-plussers en mensen met een zwakkere gezondheid een herhaalprik (“2e booster”) aan te bieden overgenomen. Dat betekent dat GGD IJsselland per 4 maart op de vaste locaties en een week later op de dichtbij locaties deze herhaalprik gaat zetten. Dat geldt dus voor de Trefkoele in Dalfsen en de Carrousel in Ommen.