D66: meer woningen voor jongeren door bouwen voor senioren

DALFSEN/OMMEN - Met ‘meer woningen voor jongeren door te bouwen voor senioren’ willen D66 Dalfsen en D66 Ommen vol inzetten op meer beschikbare starterswoningen voor jongeren.

Veel jongeren zoeken een woning, maar door met name een tekort aan betaalbare woningen voor starters is dat erg moeilijk op dit moment. Senioren kunnen niet verhuizen omdat er te weinig geschikte woonruimte is. Binnen de twee gemeentes van het Vechtdal wil D66 dat vanuit de gemeente grondig aan senioren gevraagd wordt naar hun toekomstige woonwensen. Daar zouden zogeheten woonzorgcoaches een rol spelen. Zo kan zeer gericht nieuw gebouwd worden of bestaande panden worden aangepast. Dat kunnen appartementen zijn, hofjes of andere creatieve woonvormen.

De gemeentes Dalfsen en Ommen hebben met name een tekort aan een- en tweepersoonswoningen voor bijvoorbeeld stellen zonder kinderen, alleenstaande ouders, singles, senioren of mensen met een beperking. Als senioren willen verhuizen naar een nieuw thuis naar hun smaak, komt er veel meer doorstroming in de woningmarkt. Uiteraard staat het senioren vrij om in hun oude vertrouwde huis te blijven wonen, maar vaak gebeurt dat vanwege een gebrek aan serieuze alternatieven. Door gericht onderzoek te doen naar woonwensen, bijvoorbeeld door inzet van zogeheten wooncoaches, wordt duidelijk wat nodig is om door nieuw- of verbouw geschikte woonruimte voor senioren aan te bieden.

Naast het stimuleren van de doorstroming, wil D66 dat in de gemeentes Dalfsen en Ommen dat leegstaande winkelpanden en leegstaande bedrijfspanden daar waar dat kan worden omgebouwd naar huisvesting voor jongeren.

Het zou wenselijk zijn dat woningzoekenden die een regionale binding hebben, voorrang krijgen bij het vinden van geschikte huisvesting. Dit om te voorkomen dat de woningen die in deze regio voor senioren en starters vrij komen, bezet gaan worden door mensen ‘van buiten’. Vanuit de regio is een lobby nodig om het binnen het nationale huisvestingsbeleid het voor elkaar te krijgen dat de woningen ook betaalbaar zullen zijn.