Foto:  vrouwen FC Ommen

OMMEN - ‘Vrouwenvoetbal is de snelst groeiende sport’, een keihard gegeven dat wordt gestaafd uit landelijke cijfers. De KNVB zag in de afgelopen tien jaar het aantal vrouwelijke leden met ruim 65.000 toenemen. Daarmee had de voetbalbond de grootste vrouwelijke aanwas van alle sportbonden. Deze stijging zet gestaag door, met name in de leeftijdsgroep tot achttien jaar. Die trend geldt niet alleen landelijk, maar zeker ook voor FC Ommen. De voetbalclub wil voorbereid zijn op de groei en heeft een beleidsplan opgesteld voor de periode van 2022 tot 2027. FC Ommen ziet het belang van het meiden-en vrouwenvoetbal en wil deze tak goed integreren binnen de vereniging en dezelfde plek te geven als het jongens- en mannenvoetbal, met een gelijke behandeling en dezelfde voorzieningen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan faciliteiten bijvoorbeeld aan blessurebegeleiding en salariëring van trainers.

Het beleidsplan van de Ommer voetbalclub moet zorgen voor duidelijkheid en structuur en moet de basis en leidraad vormen voor te nemen beslissingen. De inhoud van een beleidsplan is altijd onderhevig aan de ontwikkelingen en kunnen daar waar nodig aangevuld en/of gewijzigd worden. Nergens meer dan in de voetbalwereld regeert immers de waan van de dag. De waarheid van vandaag kan morgen alweer achterhaald zijn. Met regelmaat zal het plan worden geëvalueerd en eventueel worden bijgestuurd.

FC Ommen wil zich de komende jaren richten op de werving en het behoud van de vrouwelijke tak. De club realiseert zich dat de nadruk eerst moet liggen op het verhogen van het aantal vrouwelijke leden, om zo vanuit de breedtesport (recreatief) uiteindelijk te komen tot de dieptesport (prestatief). Hierbij wil de vereniging een lage toetredingsdrempel creëren en duidelijke gedragsregels opstellen, waarin iedereen zich welkom voelt en de mogelijkheid heeft op zijn of haar eigen niveau de voetbalsport te beoefenen.

De jeugd zal een belangrijke rol gaan spelen in de realisatie van dit beleid, want de jeugd is de toekomst. Er zal dan ook regelmatig de vinger aan de pols worden gehouden om te kijken of theorie en praktijk nog bij elkaar aansluiten. Anders gezegd: tussentijds worden teruggeblikt en nabesproken. Alles gebeurt echter met een- en hetzelfde doel: het voetbalplezier behouden en de vrouwentak vergroten en professionaliseren. Ieder meisje mag dromen om net zo goed te worden als voetbalmeisjesidool Lieke Martens.

De kernwaarden van FC Ommen zijn: plezier, passie, maatschappelijke betrokkenheid en ambitie. Om dit te projecteren op de vrouwentak: voetbal is voor iedereen en iedereen die in teamverband een balletje wil trappen en van goede wil is, is welkom. Naast plezier wil de club een prestatieklimaat creëren waarbij de prestatieteams op een zo hoog mogelijk niveau voetballen, dus naast breedtesport zeker ook ruimte voor dieptesport. Het eerste vrouwenteam speelt momenteel in de tweede klasse en kan zich meten met grote regionale clubs als Sparta Nijkerk, SV Genemuiden en HHC Hardenberg. FC Ommen wil deze regionale uitstraling minimaal behouden en liever nog vergroten. Daarnaast streeft de club om taken binnen de club, zoals de rol van scheidsrechter, trainer en bestuurder aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor vrouwen. Zie www.fcommen.nl.