D66 Hardenberg D66 Ommen en D66 Dalfsen willen energiearmoede structureel aanpakken 

VECHTDAL - D66 Dalfsen, D66 Ommen en D66 Hardenberg willen dat de energiearmoede structureel aangepakt wordt. De D66’ers juichen uiteraard de huidige compensatiemaatregelen toe, maar op gemeentelijk niveau zouden woningen en appartementen met een huidig laag energielabel (E,F,G) voorrang moeten krijgen bij verbetering van de woningen.

Door de gestegen energieprijzen is er de laatste maanden veel aandacht vanuit de politiek voor de aanpak van energiearmoede, ook in de Vechtdal gemeenten. Dit heeft onder meer een verlaging van energiebelasting van ongeveer € 400 in 2022 opgeleverd en een extra compensatie van € 200 voor de stijgende energierekening voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum in 2022. Gemeentes hebben extra, aan tijd gebonden, budget gekregen om huishoudens te helpen de energierekening te verlagen.

Deze snel oplopende energiearmoede is geen incident, naar verwachting is dit blijvend. Daarom willen D66 Hardenberg, D66 Ommen en D66 Dalfsen dat er structureel naar deze vorm van armoede wordt gekeken. Met de inspanning om huizen met de energielabels E,F,G met voorrang aan te pakken, wordt ook versneld voorzien in een goede stap in de verduurzamingsagenda.

D66 pleit er ook voor om huizen in die categorie energielabels waar bewoners naast hoge energielasten ook een laag inkomen hebben, nog eens meer voorrang te geven. Zo'n structurele aanpak met hulp van financiering vanuit bijvoorbeeld ‘revolving funds’ is misschien minder in het oog springend dan een extra compensatie van bijvoorbeeld € 200 of een energiemeldpunt, maar levert veel meer voor de lange termijn op. Een zogeheten revolverend fonds is een fonds waaruit budgetten worden toegekend aan derden, de aanvulling van het fonds komt door terugbetaling en rente (voorbeeld Nationaal Restauratiefonds).

In het voorbeeld van de gemeente Hardenberg, aldus TNO, zijn er in de gemeente Hardenberg 1750 huishoudens die te maken hebben met energiearmoede (mogelijk meer nu de energieprijzen zijn gestegen). De gemeente Hardenberg weet wel ongeveer waar die huishoudens zitten, maar om redenen van privacy niet precies (TNO weet het wel vrij precies). Hoe die huishoudens effectief te bereiken is mede daarom voor de gemeente Hardenberg een grote uitdaging en dan hebben we het nog niet eens over het beperkte budget wat beschikbaar is in verhouding tot de investering die nodig is.

D66 stelt voor om de koplopersaanpak gericht op het fors verduurzamen van woningen te focussen op woningen met energielabel E,F of G en dit snel, slim en sociaal te doen. Zodra deze woningen zijn aangepakt kan de focus verlegd worden op woningen met energielabel D en zo stapsgewijs verder.

Daarnaast pleit D66 ervoor dat er meer communicatie is tussen de gemeenten in het Vechtdal en hypotheekverstrekkers (uitwerking klimaatakkoord), zodat bij een woningverkoop helder is wat er nodig is om een woning energiezuiniger te maken (inzake de total cost of ownership van die woning). D66 Vechtdal is verder benieuwd naar beleid van het kabinet inzake de aanpak van onwillige particuliere verhuurders (onwillig in de zin van het niet energiezuiniger willen maken van een verhuurde woning). D66 is zich er van bewust dat deze aanpak een lange adem vraagt en om handelingsperspectief schreeuwt, maar als partij die duurzaamheid belangrijk vindt loopt D66 daar in Dalfsen, Ommen en Hardenberg niet voor weg en werkt daarin graag samen.