Henry van der Woude waarnemend gemeentesecretaris

DALFSEN - Henry van der Woude neemt de komende periode de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur waar in de gemeente Dalfsen. Van der Woude is sinds 2019 directeur en loco-secretaris bij de gemeente Dalfsen. Van der Woude neemt deze waarneming op zich nu Sabine van Geffen gestopt is als gemeentesecretaris/algemeen directeur.

“Sabine van Geffen is in goed overleg gestopt omdat we samen constateerden dat de onderlinge duurzame klik ontbreekt. Het college heeft waardering voor de wijze waarop Sabine van Geffen de functie van gemeentesecretaris en algemeen directeur heeft ingevuld. Ze is middenin de coronatijd begonnen en heeft veel energie gestoken in het leren kennen van de collega’s en de organisatie. Sabine heeft de afgelopen periode belangrijke stappen gezet in de organisatieontwikkeling. Daar zijn we haar dankbaar voor”, geeft burgemeester Erica van Lente namens het college van B&W aan. “Het is van belang dat we nu voorzien in een waarnemer voor deze cruciale functie in de organisatie. Henry van der Woude heeft zich bereid verklaard om de waarneming op zich te nemen.”