Verlichting parallelweg Ommen naar Lemele

Verlichting parallelweg Ommen naar Lemele

OMMEN -  Eind 2021 heeft de Gemeente Ommen verlichting aanlaten leggen langs de parallelweg N347 Ommen –
Lemele. De parallelweg is een veel gebruikte (fiets)route voor onder andere schoolgaande jeugd vanuit
Lemele. Door de verlichting de hoofdrijbaan en de parallelweg is de sociale veiligheid verhoogd.
“Medio 2019 hebben zich op de parallelweg enkele incidenten voorgedaan waarbij de sociale veiligheid in het
geding is geweest. Dit was voor het college aanleiding om een uitzondering te maken op het
verlichtingsbeleid rondom fietspaden in het buitengebied” vertelt Leo Bongers, wethouder verkeer. In 2020 is
hiervoor een verzoek ingediend bij de provincie Overijssel omdat het een provinciale weg betreft. De provincie
heeft afgelopen najaar grootschalig onderhoud uitgevoerd op de betreffende weg, daardoor kon de
verlichting pas daarna geplaatst worden.
“Met deze acties hopen we het gevoel van veiligheid te verhogen op deze route” zegt Bongers. “Omdat de
route vooral in de donkere wintermaanden veel gebruikt wordt door schoolgaande jeugd uit Lemele vindt de
gemeente dat van groot belang”.