Aanwonenden maken zich zorgen over de verkeersveiligheid van het Ommerkanaal