Het aanbod voor een gezond en vitaler leven op één website

OMMEN -  De Gemeente Ommen is een website rijker, www.vitaalommen.nl. Op deze website zijn antwoorden te vinden op vragen rondom sport, bewegen, welzijn, financiën, vervoer en gezonde leefstijl. Op het platform wordt verwezen naar lokale instanties, verenigingen en initiatieven die de inwoners van Ommen helpen bij een vitaler en gezond leven.

Een gezond leven is veel meer dan niet ziek zijn. Mensen voelen zich gezond als ze zingeving ervaren, meedoen in de maatschappij, mentaal en fysiek lekker in hun vel zitten en niet te veel beperkt worden in het dagelijks leven. Op de website vitaalommen.nl zijn lokale verenigingen en instanties te vinden die inwoners hierbij ondersteunen. Het zijn allemaal instanties waar geen doorverwijzing voor nodig is. Laagdrempelig en in de directe omgeving. “We hebben deze website opgezet omdat wij in gesprekken met inwoners hebben ervaren dat zij een overzicht missen van het lokale aanbod”, zo geeft Marga Munier van Samen Doen aan. “Vaak weten inwoners niet waar ze terecht kunnen. We hopen de inwoners met deze website een handje te helpen”. 

Ook helpt de website zorgprofessionals bij het doorverwijzen naar het lokale aanbod. “Bij zorgprofessionals komen inwoners met uiteenlopende vragen. Een deel van de inwoners ervaart klachten die niet verholpen kunnen worden met een medicijn of therapie. De oorzaak ligt dan vaak op het vlak van welzijn en zingeving. Deze mensen zijn geholpen met het ontmoeten van andere mensen, met hulp of ondersteuning bij het op orde brengen van de financiën, hulp in de huishouding of met bijvoorbeeld het (beter) leren lezen”, vertelt Ellen van der Vegte van Vitaal Vechtdal. “Doordat de website een breed overzicht geeft van het aanbod op het gebied van vitaliteit en gezondheid, verwachten we hier inwoners én zorgprofessionals mee te helpen”. 

De website is een initiatief van Samen Doen, WijZ Welzijn, Vitaal Vechtdal en de Gemeente Ommen. Met deze website stimuleren zij een vitaal en gezond leven van de inwoners van de Gemeente Ommen.