Gerrit de Jonge

OMMEN - De algemene ledenvergadering van de lokale partij VOV heeft in een ingelaste vergadering ingestemd met de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Het bestuur van de VOV is zeer verheugd dat er een kandidatenlijst is opgesteld met een goede afspiegeling van de Ommer samenleving.

Om de hoognodige vernieuwing in het politieke klimaat in Ommen door te kunnen voeren is het bestuur extra blij om een aantal nieuwe, maar vooral ook jeugdige kandidaten te presenteren.

Lijsttrekker is opnieuw Gerrit de Jonge. Onder de eerste tien kandidaten bevinden zich maar liefst vier jongeren. De jongste kandidaat is Alice Hemstede. Alice is 19 jaar een staat op plek 7. De overige jongeren zijn: plek 2, Jelte de Jong (28 jaar), plek 3 Bas van der Velde (21 jaar), plek 5, Douwe Kleinjan (21 jaar). Huidig VOV-raadslid Gerrit Middelkamp heeft plaatsgemaakt voor twee jeugdige kandidaten en is te vinden op plek 4. Op de lijst staan 3 vrouwen, 4 ondernemers en kan de VOV putten uit een brede achtergronden en ervaringen. Naast de kern van Ommen zijn ook de kleine kernen en buurtschappen goed vertegenwoordigd.

De leden van de VOV zijn blij deze lijst te kunnen presenteren. Het credo van de kandidaten is: “inwoners en ondernemers in Ommen weer op plek 1”