Een nieuw uiterlijk voor de Vecht bij Stegeren

STEGEREN - In vergelijking met anderhalf jaar geleden ziet de Vecht bij Stegeren er nu heel anders uit. En dat is niet zonder reden. Klimaatverandering wordt steeds meer voelbaar en we krijgen te maken met extremere periodes van regenval en droogte. Om op deze toekomst voorbereid te zijn is de Vecht in het gebied Karshoek-Stegeren opnieuw ingericht. Daarnaast is er in het gebied ruimte gecreëerd voor nieuwe natuur en is de nevengeul rondom stuw Junne verlengd. Het project is op 8 november officieel geopend in aanwezigheid van de betrokken bestuurders van gemeente Ommen en waterschap Vechtstromen.

Voorbereid op klimaatverandering

In de Vecht is een nieuwe slinger gegraven, een zogenaamde meander. De rivier is daarmee 400 meter langer geworden. Deze slinger zorgt ervoor dat er meer stroming en variatie komt in de rivier, wat gunstig is voor waterdieren en -planten. Ook zorgen meanders ervoor dat het water een langere weg aflegt en we het daarmee beter in het gebied vast kunnen houden in droge tijden. Om te zorgen dat bij zware regenval het water wel voldoende afgevoerd kan worden is aan het begin van de nieuwe meander een hoogwaterdrempel aangelegd. Bij hoog water loopt het water over deze drempel en gaat de ‘oude’ Vecht meestromen. Op deze manier is de Vecht op deze plek voorbereid op zowel periodes van droogte als van extremere regenval.

Nieuwe natuur

Naast waterveiligheid speelt ook natuur een belangrijke rol in het gebied. Een groot deel van het gebied is aangemerkt als Natura2000. Dit gebied is zo ingericht dat bestaande én nieuwe natuur zich kan ontwikkelen. Daarnaast is de bestaande nevengeul rondom stuw Junne bijna 2 kilometer langer geworden. Hiermee is een groter leefgebied ontstaan voor verschillende waterdieren en -planten en is de trek van vissen sterk verbeterd. Een aantal landbouwpercelen in het gebied heeft een natuurbestemming gekregen. De agrariërs hebben hiervoor elders nieuwe gronden teruggekregen.

Bijzondere ontdekking

Tijdens de graafwerkzaamheden is een bijzondere vondst gedaan. Er zijn ruim 6000 jaar oude bomen naar boven gekomen, die nog in verrassend goede staat bleken. Van één van deze bomen is een bank gemaakt. Deze bank is op 8 november onthuld door de aanwezige bestuurders. De bank wordt aan de Spijkerweg in Stegeren geplaatst, zodat omwonenden en toeristen ook van het projectgebied kunnen genieten.

Samenwerking

Het project Karshoek-Stegeren is tot stand gekomen door samenwerking van verschillende partners in een gebiedsadviesteam, waarin de provincie Overijssel, gemeente Ommen, Staatsbosbeheer, LTO(land en tuinbouw organisatie), natuurorganisaties en waterschap Vechtstromen vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is er verbinding gemaakt met de 13 partners uit het programma Ruimte voor de Vecht. Het project is mede gefinancierd door een bijdrage van LIFE IP.

Bron: Waterschap Vechtstromen